8.6 בניית תזרים המזומנים לאחר מס

עד כה עסקנו בחישוב התזרים הכספי לפני מס , ועתה נעבור לחישוב התזרים לאחר מס . ראשית נעסוק במיסוי הרלוונטי בתחום ההשקעה בנכסים , ולאחר מכן נבנה את התזרים התפעולי לאחר מס .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ