לוח ‭" 8.5‬דשנים אורגניים בע‭:"מ"‬ צורכי המימון ומקורות המימון של תכנית ההרחבה - שתי דוגמאות חלופיות לאפשרות של הזרמת ההון להשקעה (באלפי ‭(₪‬