לוח ‭8.4‬ מאזן "דשנים אורגניים בע"מ" לפני תכנית ההרחבה, ומאזן פרו-פורמה שלאחר תכנית ההרחבה (באלפי ‭(₪‬