עלויות והוצאות עקיפות

לחברה יש בדרך כלל עלויות והוצאות שונות הקשורות בעקיפין לייצור או לתפעול . הוצאות הנהלה וכלליות , שכר דירה , חשבונות חשמל , הוצאות ביטוח שונות ועוד הם סעיפי הוצאות שאינם משתנים ישירות עם השינויים ברמת הפעילות של החברה . אמנם חלק מהוצאות אלה עשוי להשתנות ב"קפיצת מדרגה '' כאשר חלים שינויים מהותיים ברמת הפעילות , אך בדרך כלל אין קשר פרופורציונלי ישיר בין רמת הפעילות של החברה לבין ההוצאות העקיפות . בעת חישוב תזרים המזומנים של מיזם השקעה יש לזקוף את השינוי האמיתי הצפוי מההשקעה בסעיף ההוצאות העקיפות , וזאת בדרך כלל בניגוד לאופן ההקצאה של ההוצאות העקיפות בדוחות החשבונאיים . נבהיר זאת בעזרת דוגמה . דוגמה חברה מפעילה ארבעה מפעלים (( D c , B , A ) והוצאותיה העקיפות מסתכמות במיליון ₪ ^ לשנה . בדוחות החשבונאיים הפנימיים של החברה יש הקצאה של ההוצאות העקיפות למפעלים השונים , וזאת כדי לעקוב אחרי מוקדי הרווח וההפסד בחברה . ההקצאה נעשית לפי כלל הקצאה כלשהו הקשור לרמת הפעילות של המפעלים , ונניח כי בחברה האמורה המפתח להקצאת ההוצאות העקיפות הוא מספר שעות העבודה של כלל העובדים במפעל . למפעל שבו מספר שעות הע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ