עלויות והוצאות חלופיות

עלויות או הוצאות חלופיות ( Opportunity Costs ) הן תזרימי מזומנים שהחברה הייתה יכולה לממש מנכסים השייכים לה והמועסקים במיזם , אילולא נעשה בהם שימוש במיזם ההשקעה . נניח שחברה כלשהי שוקלת לבנות על חלקת קרקע פנויה שבבעלותה מבנה שבו ישוכן מפעל ייצור חדש . שווי הקרקע הוא שני מיליון ₪ לאחר מס . מאחר שהקרקע היא בבעלות החברה , אין צורך בהוצאת מזומנים לרכישתה . ברור שאין פירוש הדבר שאין צורך להתחשב בשווי הקרקע בעת עריכת חישובי הכדאיות של הקמת מפעל הייצור . אלמלא הקימה החברה את המפעל , היא הייתה יכולה למכור את הקרקע ולקבל תמורתה שני מיליון . ₪ הקמת המפעל על חלקת הקרקע הפנויה מונעת מהחברה את השימוש החלופי בקרקע ( דהיינו מכירתה , ( ובכך היא מונעת תזרים מזומנים חיובי בסכום זה . לעתים קרובות נכס בבעלות החברה עשוי לשמש בכמה וכמה דרכים חלופיות . העלות החלופית של הנכס לצורך חישובי הכדאיות , היא התמורה הגבוהה ביותר שהחברה יכולה להשיג תמורת הנכס בשימוש חיצוני להשקעה הרלוונטית . מאחר שנושא ההוצאות החלופיות חשוב מאוד ושכיח , נדגים להלן מושג זה . דוגמה : לחברת "יותם מערכות בע , "מ" הפועלת בתחום הטכנולוגיה הע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ