עלויות והוצאות אבודות

עלויות או הוצאות אבודות ( Sunk Costs ) מוגדרות כעלויות או הוצאות שחלו בעבר ואין אפשרות למנוע אותן או לקבל תמורתן פיצוי כלשהו . מאחר שההוצאות כבר חלו בעבר ומאחר שאין אפשרות לקבל פיצוי בגינן , מבחינה כלכלית אין להביאן בחשבון בעת עריכת חישובי כדאיות של השקעות . חישובי כדאיות נעשים תמיד תוך כדי מבט קדימה , בניסיון להשיב על השאלה אם התזרים הצפוי בעתיד מצדיק את ההשקעה הנדרשת היום . לעולם אין להתחשב כעלויות שונות או בהוצאות כלשהן שחלו בעבר ואשר לא ניתן לשנותן או לקבל תמורתן פיצוי כלשהו . דוגמאות רבות מלמדות שחברות מתקשות להתעלם מההוצאות האבודות אף שנכון לעשות כך מבחינה כלכלית . בעבר פיתחה התעשייה האווירית את מטוס הלביא . הפיתוח דרש השקעות ענק ובדיקות שנעשו במשך שלבי הפיתוח השונים הראו שהמשך ההשקעה בפיתוח המטוס אינו כדאי . רבים טענו שאין להפסיק את פיתוח המטוס כי כבר הושקע כסף רב כל כך . אך מבחינה כלכלית אין "לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע" ; ( Do not throw good money after bad ) אם לא ניתן לקבל תמורה בעבור כסף שהושקע בעבר , יש להתייחס להשקעה כאל הוצאות אבודות ויש להתעלם ממנה בעת קבלת ההחלטה בדבר המ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ