השפעות חיצוניות

התזרים ההפרשי הוא התזרים המבודד את כל ההשפעות - הישירות והעקיפות - על תזרים המזומנים של החברה . תכניות השקעה רבות גורמות להשפעות חיצוניות ( Externalities ) ויש להביאן בחשבון בעת חישוב התזרים הכספי של המיזם . דוגמה פשוטה המבהירה עניין זה היא הדוגמה של רשת מסעדות מזון מהיר . נניח שהרשת מתכננת לפתוח מסעדה חדשה במקום כלשהו . בבואנו לחשב את הכדאיות של פתיחת המסעדה החדשה עלינו להביא בחשבון לא רק את ההכנסות וההוצאות הצפויות למסעדה החדשה , אלא גם את ההשפעה ( על צד ההכנסות ועל צד ההוצאות ) של פתיחת המסעדה החדשה על הסניפים האחרים של הרשת . סביר להניח שחלק מהסועדים במקום החדש היו סועדים בסניף סמוך של הרשת אילולא נפתחה המסעדה החדשה , ובעצם הם רק מעתיקים את המקום שבו הם בוחרים לסעוד . מבחינת הרשת כולה אין כאן עלייה בהכנסות , על כן תהיה זו טעות לזקוף את כל תזרים המסעדה החדשה בחישוב הכדאיות של פתיחתה , ויש לנכות מתזרים זה את הפגיעה בתזרים המזומנים של מסעדות הרשת הסמוכות למקום החדש . פתיחת המסעדה החדשה צפויה לנגוס אפוא בתזרים המזומנים של הרשת במקומות אחרים , תופעה הנקראת קניבליזם . בחישוב התרומה השולי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ