8.3 חישוב התרומה השולית של המיזם לתזרים הכספי הכולל של החברה

הכלל השני שיש להקפיד עליו בעת חישוב תזרים המזומנים של מיזם השקעה הוא , שתזרים המזומנים צריך להיות התזרים התפעולי השולי או ההפרשי , ( incremental Cash Flow ) דהיינו , התזרים המלא של המיזם . הכוונה לשינוי הכולל שנגרם לתזרים החברה בגין המיזם המתוכנן . יש לתת את הדעת לגורמים אלה בבואנו לאמוד נכונה את התזרים ההפרשי י ההשפעות החיצוניות עלויות והוצאות אבודות עלויות והוצאות חלופיות עלויות והוצאות עקיפות  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ