8.2 הכנת התזרים על בסיס מזומן

בפרק 3 עמדנו על חשיבותו הרבה של ערך הזמן של הכסף , ונקל להבין את המשמעות המכרעת של ערך הזמן לגבי כדאיות ביצוע השקעות . מעצם מהות ההשקעה והגדרתה נובע כי מדובר בוויתור על הון המושקע בהווה בתמורה לתקבולים הצפויים בעתיד . על כן ההשקעה מטבעה כרוכה בתזרים כספי הפרוס על פני זמן . יתר על כן , ההשקעות שלהן נקדיש את עיקר תשומת לבנו הן השקעות שהתזרים הכספי שלהן פרוס על פני שנים ולעתים על פני שנים רבות . לכן לעיתוי התזרים ולפריסתו המדויקת על פני זמן נודעת חשיבות רבה ביותר והשפעתם על כדאיות ההשקעה רבה מאוד . חשיבות העיתוי נובעת מכך שכאשר מתקבל תקבול ממיזם ההשקעה , ניתן להשקיעו מיד ולקבל תשואה מתאימה ; כאשר מתבצע תשלום , עלינו לוותר על התשואה שיכולנו להמשיך ולקבל אילולא נאלצנו לבצע את התשלום . תזרים של מיזם השקעה ועיתויו המדויק משפיעים על ההון המושקע הממוצע ועל כדאיות ההשקעה במיזם , וכמו כן על זמינות המזומנים לפעילויות אחרות של החברה . יש להבחין הבחנה חדה בין תזרים המזומנים לבין הרווח , הן כשמדובר ברמת המיזם העומד לבחינה ואשר לגביו יש לקבל החלטת ביצוע , והן כשמדובר בחברה כולה . דוח תזרים המזומנים הו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ