8.1 הקדמה

בפרק הקודם דנו בכללי ההחלטה המשמשים לקבלת החלטות בדבר קבלה או דחייה של מיזמי השקעה ובדירוג כדאיותם . הנחנו שלכל השקעה יש תחזית של תזרים המזומנים המסייעת בקבלת החלטות ההשקעה על פי כללי ההחלטה , ולהלן נדון בנושא הכנת תחזית התזרים . תחזית תזרים המזומנים הצפוי ממיזם השקעה מבוססת בדרך כלל על תחזית הנתונים החשבונאיים . כאמור בפרק , 7 הצעות השקעה עשויות להגיע אל הנהלת החברה מקבוצות שונות של עובדים , מיועצים , מלקוחות ומגורמים שונים הקשורים אל החברה . בתקופות של צמיחה הפעילות הענפה בחברה מעודדת את העובדים לאתר רעיונות חדשים להמשך הפיתוח של החברה , להגדלת השקעותיה ולהרחבת פעילותה . על ההנהלה לבחון הצעות אלה בכובד ראש ובזהירות . עליה לבסס את החלטות ההשקעה על הערכות אובייקטיביות ככל שניתן , ועל מקבלי ההחלטות להיות ערים לכך שחלק ממגישי הצעות ההשקעה עשויים לשגות באופטימיות יתר . לפיכך יש להעריך את עלותה של כל הצעה ואת התמורה האמיתית הצפויה ממנה על פי אבן-בוחן אובייקטיבית . בתהליך זה יש לשתף את אנשי השיווק , את אנשי הייצור , את רואי החשבון ועוד אחרים , שעל פי רוב משתתפים בהכנת תחזית המכירות , עלויות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ