7.13 סיכום

תקציב ההון של חברה ( Capital Budget ) הוא סכום הכסף המוקצב להשקעות ההון היצרניות שלה . תהליך הניתוח , ההערכה והבחירה של מיזמי ההשקעה נקרא תקצוב הון capital ) . ( Budgeting טעויות בבחירת מיזמי השקעה עלולות לגרום לקשיים פיננסיים ואף לכישלונה של חברה עסקית מצליחה . מכאן החשיבות הרבה הנודעת לתהליך תקצוב ההון ולהחלטות המתקבלות במסגרתו . השקעות יצרניות אינן דומות זו לזו בדרך כלל . כל השקעה היא ייחודית מבחינת מועד ביצועה , מיקומה , התאמתה לכלל פעילות החברה , מידת החדשנות הגלומה בה , יכולת הניהול של מפעיליה ועוד . משום כך בהשקעות כאלה גלום פוטנציאל ליצירת ערך לבעלי המניות . השקעות פיננסיות בשוק הון תחרותי צפויות לפצות על הזמן ועל הסיכון אך אינן צפויות להותיר תמורה עודפת ו לעומתן , השקעות יצרניות עשויות לפצות על הזמן ועל הסיכון ולהותיר תמורה עודפת בידי בעלי המניות . התמורה העודפת יוצרת ערך לבעלי המניות . חברות רבות קובעות נוהל לבדיקת הכדאיות של הצעות השקעה . הנוהל נדרש מאחר שהבדיקה עצמה כרוכה בהשקעת זמן ומשאבים . בדרך כלל יסווגו הצעות ההשקעה על פי גודל ההשקעה , על פי מידת חדשנותה ועל פי מאפייני...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ