7.12 שימוש בכללי ההחלטה הלכה למעשה

מפעם לפעם נערכים סקרים הבודקים את מידת השימוש בכללי ההשקעה השונים . הנתונים של סקר שנערך לאחרונה מוצגים בלוח 7 . 15 והם מראים כי 75 ° / 0 ממנהלי הכספים משתמשים בכללי השת"פ והענ"נ , 55 % משתמשים בתקופת ההחזרה , 30 % משתמשים בתקופת ההחזרה עם תזרים מהוון 12 ° / 0-ו משתמשים במדד הרווחיות . אין ספק כי נפוץ ביותר השימוש ביותר מכלל החלטה אחד . נתונים אלה הם ממוצעים שהתקבלו מסקר שנערך באמצעות שאלון . השאלון נשלח 4 , 400-ל מנהלי כספים ומתוכם נתקבלו בחזרה 392 שאלונים מלאים . התשובות התקבלו ממנהלי כספים של חברות מענפי פעילות שונים שגודלן שונה . היקף המכירות של 26 ° / 0 מהחברות היה עד 100 מיליון דולר ולעומתן היקף המכירות של 42 ° / 0 מהן היה מיליארד דולר ויותר . הנטייה להשתמש בכללי ההחלטה המצוינים בלוח גבוהה בהרבה בחברות גדולות לעומת חברות קטנות יתר על כן , השימוש בכללים נפוץ יותר בחברות שהסיכון שלהן גבוה יחסית , אולי עקב הרגישות של חברות בסיכון גבוה לטעויות בקבלת החלטות השקעה . השימוש בכללי ההחלטה נפוץ פחות בחברות בעלות תזרים חופשי גבוה ובחברות שאינן מחלקות דיבידנד . ככל הנראה , הסיבה לכך היא שח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ