לוח ‭7.14‬ התזרים, הענ"נ, השת"פ ומדד הרווחיות של שלושה מיזמי השקעה שונים