יישום מדד הרווחיות ככלל החלטה

ככללי ההחלטה האחרים , יישום מדד הרווחיות ככלל החלטה תלוי בשאלה אם ההשקעות הנבחנות הן השקעות בלתי תלויות או השקעות המוציאות זו את זו . . 1 השקעות בלתי תלויות : כאשר ההשקעות הנבחנות הן בלתי תלויות , אין צורך בדירוג ההשקעות על פי כדאיותן . כלל ההחלטה נוגע לקבלה או לדחייה של כל אחת מן ההשקעות , וההחלטה אינה תלויה בהחלטות המתקבלות ביחס להשקעות האחרות . אם כן , כלל ההחלטה לגבי כל השקעה הוא , שאם מדד הרווחיות גדול 1-מ יש לקבל את ההשקעה , ואם הוא קטן , 1-מ יש לדחותה אם PI > 1 יש לקבל את ההשקעה , ואם PI <\ יש לדחות את ההשקעה . אם מדד הרווחיות שווה 1-ל בדיוק , תהיה החברה אדישה בבואה להחליט אם לקבל את מיזם ההשקעה או לדחותו . במקרה זה המיזם צפוי לפצות על ההשקעה הראשונית , על הזמן ועל הסיכון , אך הוא אינו צפוי להניב תמורה גבוהה יותר . החלטות הקבלה או הדחייה על פי כלל מדד הרווחיות זהות לאלה המתקבלות על פי כלל הענ '' נ . כאשר ההשקעות הן שגרתיות , יש גם זהות בין החלטות קבלה-דחייה המתקבלות על פי מדד הרווחיות לבין אלה המתקבלות על פי השת . פ"  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ