תרשים ‭7.4‬ הערך הנוכחי הנקי של התזרים הכספי של שלוש השקעות בלתי שגרתיות