לוח ‭7.13‬ התזרימים של שלושה מיזמי השקעה, השת"פ והעני'נ המחושב בעלויות הון שונות