7.10 הענ"נ והשת"פ של השקעות בלתי שגרתיות

הגדרנו השקעה שגרתית כהשקעה שתזרים המזומנים שלה משנה סימן ( משלילי לחיובי ) פעם אחת בלבד . לעומת זאת , השקעה בלתי שגרתית היא השקעה שתזרים המזומנים שלה משתנה יותר מפעם אחת . אמנם רוב ההשקעות הן שגרתיות ( לפחות על פי התזרים הצפוי מהן בעת קבלת החלטת ההשקעה , ( אך יש גם השקעות שנדרשת בהן הזרמת הון חוזרת לפני אופק ההשקעה בסכום ההופך אותן להשקעות בלתי שגרתיות , למשל כאשר חברה מקבלת זיכיון על חלקת קרקע ומתחייבת להשקיע בפיתוח האזור עם סיום הפעילות של מיזם ההשקעה . דוגמה נוספת היא מיזם השקעה בעל אורך חיים מסוים שיצריך הזרמת הון רב לפני אופק ההשקעה לצורך חידוש או שדרוג ציוד המופעל שתי בעיות עלולות להתעורר בחישוב השת"פ של תזרים השקעה בלתי שגרתית ! . 1 מצב שבו אין לתזרים שיעור תשואה פנימי . 2 יש יותר משיעור תשואה פנימי אחד בעיות אלה אינן קיימות בחישוב הענ"נ של ההשקעה . לוח 7 . 13 מציג את התזרים , את השת"פ ואת הענ"נ בשיעורי היוון שונים של שלושה מיזמי השקעה . ELUSIVE-1 SOUR , SWEET ; תרשים 7 . 4 מציג את עקום הענ"נ של שלושת המיזמים . למיזמים SOUR-1 SWEET אין "שורש , '' כלומר אין להם שיעור היוון אמיתי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ