לווז ‭7.12‬ התזרימימ של מיזמים ‭FFF-> EEE‬ וחישובי השת"פ והענ"נ