לוח ‭7.11‬ ההון המושקע של מיזמים ‭BBB-1 AAA‬ מחושב לפי שיעור היוון של ‭10%‬