לוח ‭7.10‬ חלק ב: ההון המושקע של מיזמים ‭BBB-) AAA‬ מחושב לפי שיעור התשואה הפנימי