לוח ‭7.10‬ שיעור התשואה הפנימי והערך הנוכחי הנקי של המיזמים ‭BBB-1 AAA‬