7.9 מושג ההון המושקע והמשמעות של שיעור התשואה הפנימי

ניתוח זה מביא אותנו לדון במושג "הון מושקע" במיזם השקעה . כדי להבינו נפתח בפיקדון בבנק . נניח שאנו מפקידים ₪ 10 , 000 בחשבון הנושא ריבית בשיעור של 10 ° / 0 לשנה . בעת פתיחת החשבון ההון המושקע הוא . ₪ 10 , 000 כמה כסף מושקע בחשבון בסוף השנה ? האם בבואנו למשוך את הכסף מהחשבון בסוף השנה נסתפק ? ₪ 10 , 000-ב ודאי שלא . ההון המושקע בחשבון מנקודת ראותו של המפקיד הוא ₪ 11 , 000 בסוף השנה , כמוצג בלוח האקסל להלן . סכום זה שווה לפיקדון הראשוני בתוספת הריבית שנצברה אך טרם שולמה . אם הפיקדון הופקד לשנתיים בריבית שנתית של , 10 % ואס בסוף השנה הראשונה אנו מושכים ₪ 5 , 000 מהחשבון , מהו ההון המושקע בתחילת השנה השנייה ? לפני המשיכה היה ההון המושקע , ₪ 11 , 000 ולאחר המשיכה ההון המושקע הוא רק , ₪ 6 , 000 והריבית שתצטבר בשנה השנייה תהיה 10 % על ההון המושקע בחשבון בתחילת השנה השנייה , דהיינו . ₪ 600 בסוף השנה השנייה יהיה ההון המושקע בחשבון ( כלומר , היתרה ) , ₪ 6 , 600 ואם נמשוך סכום זה בסוף השנה השנייה , יתרת החשבון תהיה אפס , כמוצג בלוח האקסל להלן . אם כן , כאשר ההשקעה פרושה על פני זמן , ההון המושקע מש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ