לוח ‭7.9‬ התזרים, שיעור התשואה הפנימי והערך הנוכחי הנקי של המיזמים ‭BBB-1 AAA‬