דירוג השקעות המוציאות זו את זו

כפי שראינו , כאשר ההשקעות העומדות לבדיקה הן השקעות המוציאות זו את זו , יש לדרגן על פי כלל ההחלטה ולבחור בהשקעה בעלת הדירוג הגבוה ביותר . לעתים קרובות כללי הענ"נ והשת"פ אינם מדרגים את מיזמי ההשקעה בדירוגים זהים ולכן ברור שלפחות אחד מכללי ההחלטה אינו מדרג את ההשקעות בדירוג נכון ( כלומר , דירוג המביא להשאת שווי החברה ולהשאת עושרם של בעלי המניות , ( ולכן יש לברר את הסיבה לדירוג השונה ולהבינה בטרם נחליט על כלל ההחלטה הנבחר . נציין שתי נקודות חשובות להעדפת הערך הנוכחי הנקי על פני שיעור התשואה הפנימי ; . 1 הערך הנוכחי הנקי נמדד ביחידות של כסף ( שקלים , דולרים וכד , ( ' ובאותן יחידות אנו מודדים את עושרם של בעלי המניות : האופן שבו נמדד הערך הנוכחי הנקי מותאם במלואו לאופן שבו נמדד עושרם של בעלי המניות . לא כך הוא שיעור התשואה הפנימי , הנמדד באחוזים . תשואה בשיעור של 50 ° / 0 לשנה היא אולי תשואה גבוהה מאוד , אך אם ההשקעה האפשרית מוגבלת , ₪ 100-ל תהיה התמורה ₪ 50 בלבד . הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה מושפע ישירות מגודל ההשקעה , אך שיעור התשואה הפנימי של ההשקעה אינו רגיש כלל לשינויים בסכום ההשקעה . לוח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ