7.8 השוואה בין כלל הענ"נ לכלל השת"פ בהשקעות שגרתיות

הערך הנוכחי הנקי ושיעור התשואה הפנימי הם שני מדדים לכדאיות השקעות המבוססים על תזרים המזומנים , ושניהם מביאים בחשבון את התזמון של תזרים המזומנים ואת ערך הזמן של הכסף . אף על פי כן , שני המדדים הללו אינם מובילים תמיד לאותן החלטות . על כן עלינו לברר את ההבדלים ביניהם ואת הסיבות להבדלים אלה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ