שיעור התשואה הפנימי (שת"פ) ככלל החלטה

שיעור התשואה הפנימי של התזרים ממיזם w הוא אפוא 18 . 6 ° / 0 בקירוב , וזוהי נקודת החיתוך של עקום הענ"נ עם הציר האופקי בשרטוט . 7 . 1 אך עצם ההגדרה של שיעור התשואה הפנימי כשיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי הנקי של התזרים שווה לאפס מעורר את השאלה לגבי משמעות השיעור המתקבל . מדוע , למשל , חשוב שיעור זה יותר משיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי הנקי של התזרים שווה לערך אחר כלשהו ? נחזור לכך בהמשך כאשר נבחן את המשמעות של שיעור התשואה הפנימי ואת המושג של '' ההון המושקע . " בדומה ליישום הענ"נ ככלל החלטה , גם יישום השת"פ תלוי בשאלה אס ההשקעות הנבחנות הן השקעות בלתי תלויות או השקעות המוציאות זו את זו . . 1 השקעות בלתי תלויות : כאשר ההשקעות הנבחנות הן בלתי תלויות , אין צורך לדרגן על פי כדאיותן . כלל ההחלטה נוגע לקבלה או לדחייה של כל אחת מן ההשקעות , וההחלטה אינה תלויה בהחלטות המתקבלות ביחס להשקעות האחרות . אם כן , כלל ההחלטה לגבי כל השקעה הוא , שאם השת"פ גבוה מעלות ההון הרלוונטית - יש לקבל את ההשקעה , ואם השת"פ נמוך מעלות ההון הרלוונטית - יש לדחות את ההשקעה אם IRR > k יש לקבל את ההשקעה , ואם IRR < k יש לדחות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ