7.7 שיעור התשואה הפנימי

שיעור התשואה הפנימי , שת"פ בראשי תיבות , ( IRR , internal Rate of Return ) הוא שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי הנקי של התזרים שווה לאפס ו CFn NPV =-I +- ^^ + ? + + - = 0 1 + IRR 0 + IRR Y ( 1 + IRR )" לוח 7 . 7 לעיל מציג את הערך הנוכחי הנקי של מיזם w כפי שהוצג בלוח . 7 . 5 ראינו , שככל שעולה שיעור ההיוון קטן הערך הנוכחי הנקי , וכאשר שיעור ההיוון שווה , 18 . 6 ° / 0-ל הענ '' נ שווה לאפס . כדי למצוא את השת"פ של התזרים עלינו למצוא את שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי הנקי שווה לאפס : 300 500 400 300 NPV =-1 , 000 + - ' + 2 ' + 3 4 = 0 l + IRR 0 + IRR ) (] + IRR ) {\ + IRR ) ניתן לפתור משוואה זו בשיטה מספרית ( נומרית , ( דהיינו , בניסוי וטעייה : מחשבים את הערך הנוכחי הנקי בשיעור היוון כלשהו . אם הענ"נ המתקבל חיובי - מנסים ערך גבוה יותר להקטנת הענ '' נ , ואם הענ"נ המתקבל שלילי - מנסים ערך נמוך יותר להגדלת הענ"נ . יש להמשיך בדרך זו עד אשר הענ"נ המתקבל שווה לאפס . זוהי , כמובן , טרחה מרובה , אך תחת זאת ניתן להשתמש במחשבון פיננסי או בתוכנת אקסל העושים בעבורנו את עבודת הניסוי והטעייה ? .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ