לוח ‭7.8‬ בדיקת כדאיות השקעה בתחום מוצרי בריאות אורטופדיים: חומרי גלם, מוצר סופי ושילוב ביניהם