יישום הענ"נ ככלל החלטה

יישום הענ"נ ככלל החלטה תלוי בקשר שבין ההשקעות הנבדקות , כלומר , אס ההשקעות הן בלתי תלויות או מוציאות זו את זו . . 1 השקעות בלתי תלויות ו כאשר ההשקעות הנבחנות הן בלתי תלויות , אין צורך לדרגן על פי כז איותן . ההחלטה אס לקבל או לדחות כל אחת מן ההשקעות אינה תלויה בהחלטות המתקבלות ביחס להשקעות האחרות . במצב זה , כלל ההחלטה לגבי כל אחת מההשקעות הנבחנות הוא , שאס הענ"נ חיובי - יש לקבל את ההשקעה , ואם הענ"נ שלילי - יש לדחותה אם NPV > 0 יש לקבל את ההשקעה , ואם NPV < 0 יש לדחות את ההשקעה . אם הענ"נ שווה לאפס בדיוק , תהיה החברה אדישה אם לדחות או לקבל את מיזם ההשקעה . במקרה זה המיזם צפוי לפצות על ההשקעה הראשונית , על הזמן ועל הסיכון , אך הוא אינו צפוי להניב תמורה גבוהה יותר . . 2 השקעות המוציאות זו את זו ; כאשר ההשקעות מוציאות זו את זו , יש לבחור רק השקעה אחת מכל אלה העומדות לבחירה . יש לדרג את ההשקעות בסדר יורד של הענ"נ ולבחור בהשקעה בעלת הענ"נ הגבוה ביותר , בתנאי , כמובן , שהענ '' נ חיובי . בהמשך נראה זאת בעזרת דוגמה . . 3 השקעות תלויות : במצבים רבים חלופות ההשקעה הנבדקות תלויות זו בזו אך הן אינ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ