תרשים ‭7.1‬ עקום הערך הנוכח <sup>1 </sup>הנקי ‭<sup>1 </sup>7W‬ השקעה w מלוח ‭7.5‬