לוח ‭7.6‬ הקשר בין הערך הנוכחי הנקי לבין יצירת ערן לבעלי המניות