7.6 הערך הנוכחי הנקי

הערך הנוכחי הנקי , ( NPV , Net Present Value ) ענ"נ בראשי תיבות , מוגדר כערך הנוכחי של כל התזרים הצפוי מההשקעה בניכוי ההשקעה הראשונית : CR C 7 s CF NPV = - / + ? + + ? " \ + k (\ + ky ( 1 + *) " בנוסחה זו , CF , הוא התזרים ( Cash Flow ) בזמן k-1 , t הוא שיעור ההיוון . בחישוב , NPV שיעור ההיוון חייב להיות מבוסס-שוק , כלומר , מותאם לתנאי שוק ההון בעת ביצוע ההשקעה במיזם כמוסבר בפרק . 6 שיעור ההיוון כולל פיצוי לזמן ( שיעור התשואה חסר הסיכון ) ופיצוי לסיכון ( פרמיית סיכון . ( כאשר רמת הסיכון של המיזם זהה לרמת הסיכון של החברה כולה , וכאשר מימון המיזם הוא בהרכב הון זהה להרכב ההון של החברה כולה , שיעור ההיוון של התזרים שווה לעלות ההון הממוצעת המשוקללת ( WACC ) של החברה . כפי שהוסבר בפרק , 6 כאשר הסיכון העסקי של המיזם שונה מזה של החברה כולה או כאשר הרכב ההון של המיזם שונה מהרכב ההון של החברה , יש להתאים את שיעור ההיוון לרמת הסיכון ולהרכב ההון של מיזם ההשקעה . בהמשך נניח ששיעור ההיוון אכן משקף את הסיכון העסקי ואת הסיכון הפיננסי של המיזם . דוגמה : לוח , 7 . 5 מציג את התזרים הצפוי ממיזם ההשקעה w ש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ