תקופת ההחזרה בתזרים מהוון

יש חברות המחשבות את תקופת ההחזרה בעזרת התזרים המהוון Discounted Payback ) . ( Period אופן החישוב של תקופת ההחזרה על פי כלל זה דומה לחישוב תקופת ההחזרה בתזרים בלתי מהוון , אלא שלפני חישוב תקופת ההחזרה מקבל כל מרכיב בתזרים את ערכו המהוון בשיעור היוון השווה לעלות ההון הרלוונטית . לוח 7 . 4 מציג חישוב זה על תזרימי המיזמים G-1 F בהנחה ששיעור ההיוון הוא . 10 % נתבונן לדוגמה במיזם . F ההשקעה הראשונית במיזם היא בסך ₪ 10 , 000 ולכן התזרים המצטבר לזמן 0 הוא . ₪ 10 , 000 התזרים הצפוי בשנה הראשונה הוא , ₪ 5 , 000 אך ערכו הנוכחי לזמן 0 בשיעור היוון של 10 ° / 0 הוא ₪ 4 , 545 בלבד , 5 , 000 / 1 . 1 ) מעוגל לשקל הקרוב . ( מכאן שהתזרים המהוון המצטבר עד זמן 1 הוא . ₪ 5 , 455 בדרך דומה מחשבים את התזרים המהוון המצטבר לכל נקודת זמן רלוונטית . התזרים המהוון המצטבר של מיזם F נשאר שלילי עד סוף השנה החמישית , והופך לחיובי רק בשנה השישית . בסוף השנה החמישית חסרים ₪ 169 להחזר ההשקעה הראשונית , והתזרים המהוון בשנה השישית הוא . ₪ 282 על כן נדרשות עוד 0 . 6-כ שנים ( 169 / 282 ) להחזר מלא של ההשקעה הראשונית , ולכן ת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ