לוח ‭7.2‬ התזרים משני מיזמי השקעה וחישוב תקופת ההחזרה