7.4 כללי ההחלטה בתקצוב הון

לבדיקת הכדאיות הכלכלית של השקעות שלושה מרכיבים י א . אמידת עלות ההון שישמש להשקעה במיזם ב . קביעת כלל ההחלטה שעל פיו יתקבל או יידחה מיזם ההשקעה הנבדק ג . הערכת התזרים הצפוי ממיזם ההשקעה הנבדק הפרק הקודם הוקדש לנושא עלות ההון והדרכים לאמוד אותה i פרק זה מוקדש לניתוח כללי ההחלטה ושלושת הפרקים הבאים דנים בהערכת התזרים הצפוי ובניתוח הסיכון הגלום בו . בהמשך הפרק נדון בכללי ההחלטה האלה : ( Payback Period ) mmnn T \ ttpT \ . 1 . 2 הערך הנוכחי הנקי ( Net Present Value ) . 3 שיעור התשואה הפנימי ( Internal Rate of Return ) A מדד הרווחיות ( Profitability Index ) מאחר שמדובר בהשקעות , אנו מניחים שהתזרים ההתחלתי שלילי .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ