לוח ‭7.1‬ התזרים מארבעה מיזמי השקעה, מסווגים לתזרים שגרתי ובלתי שגרתי