סיווג על פי תזרים שגרתי ותזרים בלתי שגרתי

השקעה בעלת תזרים שגרתי ( Conventional investment ) היא השקעה שהתזרים שלה משנה 3 סימן ( משלילי לחיובי ) פעם אחת בלבד . השקעה בעלת תזרים בלתי שגרתי Unconventional ) ( investment היא השקעה שהתזריס שלה משנה סימן יותר מפעם אחת . בלוח 7 . 1 מוצג התזרים של ארבע השקעות . השקעות B-7 A הן שגרתיות כי סימן התזרים משתנה פעם אחת משלילי לחיובי . השקעות ס-ו c הן בלתי שגרתיות כי סימן התזרים משתנה משלילי לחיובי ולאחר מכן בא עוד שינוי סימן אחד לפחות . בהמשך נעמוד על חשיבות הסיווג להשקעות שגרתיות ובלתי שגרתיות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ