סיווג לפי מידת התלות שבין תזרימי המזומנים של מיזמי ההשקעה

לפני שנפנה לדון בכללי ההחלטה הנקוטים בתהליך תקצוב ההון , עלינו לדון בשאלת התלות או אי-התלות בין הצעות השקעה חלופיות . הבחנה זו חשובה כאשר נבחנות כמה הצעות השקעה בעת ובעונה אחת . נבחין בין שלושה סוגי קשרים בין השקעות ; השקעות בלתי תלויות השקעות המוציאות זו את זו השקעות תלויות נדון בקצרה בכל אחד ממצבים אלה ד השקעות בלתי תלויות ! שתי השקעות הן השקעות בלתי תלויות מבחינה כלכלית אם קבלה או דחייה של השקעה אחת אינה משפיעה על תזרים המזומנים של ההשקעה השנייה . כאשר שתי השקעות הן בלתי תלויות , לבדיקת הכדאיות ולהחלטת הקבלה או הדחייה של השקעה אחת אין כל השפעה על בדיקת הכדאיות ועל החלטת הקבלה או הדחייה של ההשקעה האחרת . במקרה כזה , כל מיזם השקעה נבדק כשלעצמו וההחלטה לגביו אינה תלויה בהחלטה לגבי המיזם בפרק 10 נרחיב מעט בנושא אופציות ריאליות . הכוונה היא לאפשרויות תמרון המובנות בתהליך ההשקעה . לדוגמה , אם חברה מחליטה על השקעה בקו ייצור , האופציה לזניחתו בשלב מוקדם והאופציה להרחבתו הן דוגמאות לאופציות ריאליות המקנות גמישות למיזם ההשקעה ועשויות להוסיף לשוויו . האחר . יש להדגיש את ההבחנה בין אי-תלות כלכל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ