7.3 סיווג השקעות יצרניות

בחברות רבות מוגשות הצעות השקעה להנהלה באופן שוטף . רבות מן ההצעות מגיעות מההנהלה עצמה , מהעובדים , מלקוחות או מאנשים אחרים הקשורים לפעילות החברה , כגון יועצים חיצוניים , חברות קבלניות הקשורות לחברה ועוד . רבות מההשקעות המוצעות הן השקעות רווחיות , אך בדרך כלל רבות גם ההצעות שאינן רווחיות . יתר על כן , ההצעות המוגשות להנהלת החברה לבחינה על ידי עובדי החברה או על ידי אנשים הקשורים אליה , עלולות להיות נגועות באופטימיות-יתר בשל חוסר האובייקטיביות של המגישים . עצם הבדיקה של הצעות ההשקעה כרוכה בעלות בלתי מבוטלת ובצורך להקצות לשם כך כוח אדם ומשאבים אחרים . על כן חברות רבות מסווגות את ההצעות לסוגים שונים ומשקיעות משאבים לבחינתן על פי הסיווג שקבעו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ