7.1 הקדמה

ההצלחה הכלכלית של חברה עסקית , הבאה לידי ביטוי ברווחיות , בצמיחה , ביעילות , בתחרותיות ובמדדים כלכליים רבים אחרים , תלויה במידה רבה בזמינות של מיזמי השקעה בעלי פוטנציאל רווחי גבוה , בבחירה נכונה של המיזמים הללו מתוך כלל מיזמי ההשקעה שהחברה בוחנת ובהצלחתם הלכה למעשה . כל שנה משקיע המגזר העסקי סכומי כסף גדולים מאוד במיזמי השקעה חדשים , שהם למעשה המדחף העיקרי לצמיחת המשק . טעויות בבחירת השקעות עלולות להביא במהירות לקשיים פיננסיים ואף לכישלונה של חברה עסקית מצליחה . מכאן החשיבות הרבה של נושא פרק זה ו כללי ההחלטה בתחום תקצוב ההון . תקציב ההון של חברה ( Capital Budget ) הוא סכום הכסף המוקצב להשקעות ההון שלה . תהליך הניתוח , ההערכה והבחירה של מיזמי השקעה נקרא תקצוב הון . ( Capital Budgeting ) בנושא זה נדון בפרק זה ובשלושת הפרקים הבאים . פרק זה מוקדש לכללי ההחלטה בתקצוב ההון , הפרק הבא , פרק , 8 עוסק בהכנת תחזית תזרים המזומנים , פרק 9 מוקדש לנושאים מיוחדים בתקצוב ההון ופרק 10 מנתח את הסיכונים של מיזמי השקעה ואת הדרכים להתמודדות עמם . בפרק זה נדון בנושאים אלה ? . תקצוב ההון ומטרת החברה העסקית ס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ