6.7 סיכום

כדאיות הביצוע של השקעות תלויה במידה רבה בעלות ההון הנדרש למימושן . העלות נגזרת משיעור התשואה הנדרש על ההון אשר נועד לתגמל את בעלי ההון על הזמן ועל הסיכון הכרוך בהעמדת ההון לרשות החברה המבצעת את ההשקעה . שיעור התשואה הנדרש הוא מתואססיכון ( Risk-Adjusted ) ומבוסס-שוק . ( Market-Based ) מתואם-סיכון פירושו שהוא כולל פיצוי על הזמן ופרמיית סיכון העומדת ביחס ישר לרמת הסיכון של ההשקעה שבה יושקע ההון מבוסס-שוק פירושו שהוא משתנה ומתעדכן באופן רציף בהתאם לתנאי השוק . בבואנו להשוות בין התמורה השולית לבין העלות השולית הכלל הבסיסי הוא , שיש להשקיע עד לנקודה שבה העלות השולית שווה לתשואה השולית . אולם על פי רוב , מיזמי השקעה אינם ניתנים לחלוקה , ובדוגמה זו ההנחה היא שאמנם כל מיזם הוא מקשה אחת שאינה ניתנת לחלוקה . משום כך כדאיות ההשקעה במיזם אינה יכולה להתבסס על השוואת העלות השולית עם התמורה השולית של השקל האחרון המושקע במיזם , אלא יש לעשות חישוב לגבי המיזם כולו . בנתוני הדוגמה , הפער בין עלות ההון לבין שיעור התשואה הצפוי הוא 0 . 52 ° / 0 . ( 12 . 8 O % -12 . 28 % ) כשמדובר בהשקעה של 38 מיליון , ₪ המשמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ