תרשים ‭6.4‬ עקום הזדמנויות ההשקעה, עלות ההון השולית ותקציב השקעה אופסימלי: חברת "ברה‭1א-‬ךי בע‭"מ"‬