לוח ‭6.3‬ חברת "ברה-אורי בע‭:"מ"‬ שיעורי תשואה נדרשים, עלויות ההון ועלות ההון הממוצעת המשוקללת