6.6 עקום הזדמנויות ההשקעה, IOS, ועלות ההון השולית, MCC

מימוש מיזמי השקעה דורש תכנון מוקדם והכנה מצד החברה , לצד בדיקה של ההשקעה והשוואתה לחלופות אחרות . מלבד הבדיקה הפיננסית , על החברה לבדוק את ההשקעות המוצעות וללמוד את היבטיהן שונים , כגון התאמתן האסטרטגית לפעילות הכוללת של החברה , ההשלכות בתחומי התפעול והשיווק , עמידה בדרישות התקינה , קבלת הרישיונות הדרושים , ביצוע הסכמים מקדימים שונים כגון חכירה או שכירה של נכסים , עמידה במכרזים וכן הלאה . תהליך זה דורש זמן , ולעתים זמן רב . במקביל יש להכין את המימון הנדרש לביצוע ההשקעות כדי שההון יהיה זמין במועד הרצוי ובמבנה הנכון . לצורך כך מכינות רוב החברות תקציב השקעות , הכולל תכנון מוקדם של סכום ההון הנדרש להשקעה ושל מבנהו . הבדיקה הפיננסית עצמה כוללת את ניתוח תזרים המזומנים הצפוי מההשקעה ואמידת שיעור התשואה הצפוי ממנה , הערכת ההון הנדרש לביצוע ההשקעה ואמידת עלותו . תחוס זה , הנקרא תקצוב הון , ( Capital Budgeting ) יידון בהרחבה בפרק הבא . ככלל , יש לקבל השקעות ששיעור התשואה הצפוי מהן גבוה מעלות ההון הנדרש לביצוע ההשקעה - ולדחות השקעות אחרות . תרשים 6 . 4 מציג שישה מיזמי השקעה פוטנציאליים של חברת ''...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ