עלות החוב ורמת הסיכון התפעולי של ההשקעה

רמת הסיכון התפעולי של השקעה משפיעה לא רק על שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי המושקע בה , אלא גם על שיעור התשואה הנדרש על החוב , כלומר הון ההלוואות . כפי שראינו בתרשים , 6 . 2 שיעור התשואה הנדרש על ההלוואות גבוה יותר ככל שרמת הסיכון התפעולי של ההשקעה גבוהה יותר . עקרונית , עלות החוב חייבת להיות מותאמת לסיכון הגלום בהשקעה החדשה . יש לצפות לכך ששיעור התשואה הנדרש על החוב המגויס למימון השקעות ביחידת "טכנוכלי" יהיה גבוה משיעור התשואה הנדרש על החוב בהשקעות יחידת "סבתאכלי" וגבוה משיעור התשואה הנדרש הממוצע על החוב של החברה . אולם בפועל , שיעור התשואה הנדרש על החוב תלוי לא רק ברמת הסיכון של ההשקעה שאליה מוזרם ההון , אלא גם במידת הבידול ( Separation ) שהחברה יוצרת בין התזרים העתידי המשמש כגיבוי לתשלומים המובטחים לבעלי החוב לבין התזרים המשמש כגיבוי להתחייבויותיה האחרות . לדוגמה , אם " מטאליקה" תגייס הון הלוואות להשקעה ביחידת "טכנוכלי" באמצעות הנפקת איגרות חוב ותתחייב לשלם לבעלי איגרות החוב ריבית והחזר הון מהתזרים הכולל של החברה , הסיכון התפעולי הרלוונטי מנקודת ראותם של בעלי איגרות החוב הוא הסיכון...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ