תרשים ‭6.3‬ שיעור1 התשואה הנדרשים על ההון העצמי של יחידת "סבתאכל‭,"1‬ של יחידת ‭0"‬כנוכלי'' ושל חברת "מסאליקה"