6.4 עלויות מרכיבי ההון

נדון עתה בעלויות מרכיבי ההון השונים . נזכיר כי עלות כל מרכיב חייבת להיות מתואמת-סיכון על פי רמת הסיכון של המטרה שעבורה מיועד ההון , ומבוססת-שוק , כלומר , מעודכנת ב"זמן אמת" על פי מצב שוק ההון . רמת הסיכון הזו אינה זהה בהכרח לרמת הסיכון הכוללת של החברה המבצעת את ההשקעה , ואמנם השקעות רבות הן בעלות מאפייני סיכון השונים מהסיכון הכולל של החברה . למרות זאת , הדיון שלפנינו מניח בשלב הראשון שרמת הסיכון של ההשקעה החדשה זהה לרמת הסיכון של החברה כולה , כלומר לרמת הסיכון של השקעה " ממוצעת ' או "טיפוסית" בחברה . בשלב השני נייחד את הדיון להתאמות הנדרשות בחישוב עלות ההון כאשר רמת הסיכון של ההשקעה שונה מרמת הסיכון ה"ממוצעת '' של החברה . נזכיר עוד , כי אחת הגישות החשובות להערכת שווייה של חברה היא גישת היוון התזרים 15 החופשי שלה . בהיעדר תכנית לשינוי כיווני ההשקעה של החברה , יישום הערכת שווי החברה על פי גישה זו מצריך שימוש בעלות ההון הממוצעת המשוקללת של ההון הקיים בחברה , ועלות זו מחושבת על בסיס שיעורי התשואה הנדרשים ברמת הסיכון ה"ממוצעת" בחברה ובמבנה הון השווה למבנה-המטרה . הלוואות בנקאיות הן בדרך כלל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ