6.3 עלות ההון הממוצעת המשוקללת, WACC

ההון המוזרם להשקעה ברוב המיזמים היצרניים רחבי-ההיקף אינו בא ממקור הון אחד אלא 8 ממקורות שונים , כגון הון עצמי המיוצג על ידי מניות רגילות , הלוואות בנקאיות , הלוואות מן הציבור וכדומה . כפי שנראה בפרק , 11 על פי רוב יש לחברה מבנה הון רצוי הנקרא מבנהמטרה ( Target Capital structure ) שבו היא מעוניינת בטווח הארוך , והוא כולל מקורות הון שונים הידועים כמרכיבי ההון . ( Capital Components ) עלותו של כל מרכיב הון היא שונה , ועלות ההון הכוללת אינה אלא עלות ההון הממוצעת המשוקללת , Weighted Average Cost of Capital ) או . ( WACC בטרם נדון בעלות ההון של כל מרכיב ומרכיב , נקדים הסברים אחדים . מבנה-המטרה של הון החברה הוא מבנה ההון שהחברה חותרת אליו בטווח הארוך . סביר להניח שבכל רגע נתון המבנה בפועל שונה ממבנה-המטרה , וזאת מכמה סיבות ; עלויות מרכיבי ההון השונים אינן קבועות על פני a > נהפוך הוא : בשל התנודתיות בשיעורי הריבית ובשיעורי התשואה על ניירות ערך שונים בשוק ההון , העלות היחסית של כל מקור הון נתונה לשינויים כמעט ללא הרף . חברה המנוהלת היטב עשויה לצאת נשכרת מניצול תנאי השוק לצרכיה . ואכן , חברות רב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ