שיעור התשואה הנדרש כשיעור תשואה חלופי, מתואם-סיכון ומבוסס-שוק

כפי שראינו בפרקים קודמים , שיעור התשואה הנדרש על ההון כולל שני מרכיבים בסיסיים : . 1 שיעור התשואה חסר הסיכון המהווה פיצוי לזמן . 2 פרמיית סיכון האמורה לפצות את המשקיע על הסיכון הכרוך בהשקעה שיעור התשואה הנדרש , על שני מרכיביו , הוא מבוסס-שוק : ( market-based ) הוא משתנה ומתעדכן תדיר , והוא מבוסס בכל רגע נתון על תנאי השוק השוררים באותו רגע . בתקופות מסוימות שוק ההון יציב יחסית ושיעורי התשואה הנדרשים אינם משתנים במהירות . בתקופות אחרות השווקים תנודתיים יותר , ושיעורי התשואה הנדרשים נתונים לשינויים מהירים וחדים . משום כך הרבה החלטות סופיות ומחייבות הנוגעות לביצוע השקעות ולגיוס הון חיצוני מתקבלות סמוך מאוד לתאריך ביצוע ההשקעות בפועל , וגם תמחור ניירות הערך בהנפקה נעשה סמוך מאוד לביצוע ההנפקה עצמה . כאמור , שיעור התשואה הנדרש הוא מבוסס-שוק ופירושו שהוא מהווה שיעור תשואה חלופי להון המושקע . במילים אחרות , זהו שיעור התשואה המזערי הצפוי למשקיעים בחלופות 3 2 הפתוחות בפניהם מחוץ לחברה בחלופות שוות-סיכון . מבחינה זו שיעור התשואה הנדרש הוא רף תחתון לשיעור התשואה הצפוי על ההשקעה . אם שיעור התשואה ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ