נספח 5-1 חישוב ביתא, מקדם המתאם וסיכון שוק - הלכה למעשה

את ערכי otr p , Pj אומדים הלכה למעשה מתוך נתוני מדגם . אומדני מדגם אלה מסומנים ב- Sf ) sm , R , bj בהתאמה וניתן לקבלם באמצעות שימוש בטכניקות סטטיסטיות סטנדרטיות . כדי לקבל אומדן לביתא של מניה יש לאמוד תחילה את הקו המאפיין שלה . שיפוע קו זה הוא אומדן הביתא . כדי לקבל את הקו המאפיין נריץ רגרסיה פשוטה שבה המשתנה התלוי הוא שיעור התשואה של המניה > ודו והמשתנה המסביר הוא שיעור התשואה של תיק השוק . ( k ) מאחר שאמידת הרגרסיה מבוססת על סדרת נתונים עתית , ומאחר ששיעור התשואה חסר הסיכון משתנה עם הזמן בעוד המודל מניח שהוא קבוע , נהוג למדוד את המשתנה התלוי כשיעור התשואה העודף של המניה על פני שער הריבית חסר הסיכון , כלומר , k ° j , = kj ( - i , ואת המשתנה המסביר נהוג למדוד כשיעור התשואה העודף של תיק השוק על פני שער הריבית חסר הסיכון , כלומר . k ° ml = k - i , נתונים על תיק השוק עצמו אינם בהישג יד ( מאחר שעצם הרכבו האמפירי של תיק זה איננו ידוע ;( ניתן להשתמש במדד מניות רחב דוגמת standard & Poor's 500 או NYSE index בשוק האמריקני ובמדד המניות הכללי בשוק הישראלי או מדד 100-א"ת כקירוב לתיק השוק . את קו ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ